นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลิตลูกปลากะพงขาวเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ และหาทางออกร่วมกัน

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลิตลูกปลากะพงขาวเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ และหาทางออกร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรม ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลิตลูกปลากะพงขาวเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ และหาทางออกร่วมกัน โดยมี นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประมง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานประมง) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังฟาร์มกุ้งเศรษฐี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหาการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจากภาคเอกชน และให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง

#กรมประมง #กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  414   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  238  ปิดอ่าวไทย 2565   189  เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   185  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  174  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานรับมอบรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำน...  165  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิด...  157  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  153  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ...  152  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่...  152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ