พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานของที่ระลึกให้แก่กรมประมง

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานของที่ระลึกให้แก่กรมประมง ๒๔ ก.พ. ๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานของที่ระลึกให้แก่กรมประมง

วันนี้ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน สังกัดกรมประมง ที่ร่วมสนองงานในเขตพระราชฐาน โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานของที่ระลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในพิธี นายบัญชา สุขแก้ว นายถาวร ทันใจ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง

#นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง

#นายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมง

#นายประพันธ์ลีปายะคุณรองอธิบดีกรมประมง

#กรมประมง #กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  657   ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  447  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิด...  247  ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเเละผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เน...  230  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานรับมอบรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำน...  219  เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   217  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การรวมพลัง...  208   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบั...  189  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ    175  วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหา...  168


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ