ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market หนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมี นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งมีชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกว่า 30 ร้าน เช่น อาหารทะเลสด หอยนางรม ปูม้า หอยแมลงภู่ และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปลาอินทรีแดดเดียว น้ำพริกปูม้า หอยแมลงภู่ดอง ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

#FishermanMarket #โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค #นายสมชวนรัตนมังคลานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง #นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  656   ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  446  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  262  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิด...  233  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  231  ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเเละผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เน...  221  เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   215  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานรับมอบรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำน...  205  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การรวมพลัง...  203  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ...  177


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ