ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2565

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2565 โดยมี นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน จำนวน 8 ราย มอบแผ่นป้ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565 ให้แก่ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว ให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแม่น้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 220,000 ตัว ได้แก่ กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย จำนวน 100,000 ตัว และ ปลากะพงขาว จำนวน 20,000 ตัว ลงสู่อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

มาตรการปิดอ่าวไทย (ตอนกลาง) กำหนดใช้มาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ในเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน ในพื้นที่บริเวณเขตต่อเนื่องปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

#มาตรการปิดอ่าวไทย2565 #ปิดอ่าวไทย #ปิดอ่าวไทย2565

#กรมประมง #นายสมชวนรัตนมังคลานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง #นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  414   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  238  ปิดอ่าวไทย 2565   189  เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   185  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  174  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานรับมอบรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำน...  165  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิด...  157  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  153  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ...  152  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การรวมพลัง...  151


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ