นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนในการส่งข้อมูล?การดำเนิ?นงานของประเทศ?ไทยในการลดผลกระทบ?จากการทำการประมง?ต่อสัตว์ทะเล?เลี้ยงลูก?ด้ว?ยนม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนในการส่งข้อมูล?การดำเนิ?นงานของประเทศ?ไทยในการลดผลกระทบ?จากการทำการประมง?ต่อสัตว์ทะเล?เลี้ยงลูก?ด้ว?ยนม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.59 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนในการส่งข้อมูล?การดำเนิ?นงานของประเทศ?ไทยในการลดผลกระทบ?จากการทำการประมง?ต่อสัตว์ทะเล?เลี้ยงลูก?ด้ว?ยนม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ International Afflais Information Capture and Reporting System, IAICRS ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่สหรัฐอเมริกากำหนด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ประเทศไทยมีการอนุรักษ์และการบริหารจัดการสำหรับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นรูปธรรม เป็นไปตามหลักสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

https://youtu.be/OAvkKwScmik

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  357   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    222  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  217  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  205  ปิดอ่าวไทย 2565   152  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  148  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการปฏิบัติต...  137  ชี้เป้า !!! พาเหรดสินค้าสัตว์น้ำ ราคามิตรภาพ ส่งตรงจากชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกร...  131  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  128  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่...  121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ