นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในประเด็นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และบูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมง โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพุ่มพันธุ์ม่วง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จังหวัดภูเก็ต และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในช่วงเวลา 15.30 น. พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (PIPO) ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และ เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมง โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานขั้นตอนการตรวจเรือเข้า-ออก การตรวจแรงงานบนเรือประมง และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โอกาสนี้ พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ได้มอบชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และมอบโปสเตอร์แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ ให้แก่ตัวแทนท่าเทียบเรือ และตัวแทนผู้ประกอบการเรือประมง

คลิ๊กชมคลิปข่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,010   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    184  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  177  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  172  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  163  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  141  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    141  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    136  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  128  ปิดอ่าวไทย 2565   119

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ