กรมประมงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุ "โกนเซิน" "เตี้ยนหมู่" และ "คมปาซุ" 2 ก.ย. - 18 พ.ย. 64

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


กรมประมงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุ "โกนเซิน" "เตี้ยนหมู่" และ "คมปาซุ" 2 ก.ย. - 18 พ.ย. 64 ? ภารกิจร่วมพิชิตอุทกภัยของ "กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัย จากผลกระทบของพายุ "โกนเซิน" "เตี้ยนหมู่" และ "คมปาซุ" ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ถึง 18 พฤศจิกายน 2564

#กรมประมง #ศปภปม #นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง #รองฯเหลิมเติมข่าวดี #กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประมง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,014   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    186  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  177  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  172  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  168  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    142  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  141  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    138  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  128  ปิดอ่าวไทย 2565   119

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ