ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 

infographic

 เผยเเพร่: 2021-11-19  |   ข่าววันที่: 2021-11-19 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3

(ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ Download )

 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1

 

 

 

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3

 

 

 

 

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์น้ำเมื่อเกิดภัยพิบัติ

 

 

 

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับการจัดพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/58a7c4f896

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,553)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,383) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,277) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,252) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (1,010) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (1,008) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (1,008) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (1,008) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (938) บริการดาวน์โหลด vector .. (837) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900