นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีฯ

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-02  |   ข่าววันที่: 2021-04-01 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

วันนี้ (1 เมษายน 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีฯ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากกรมประมง และหน่วยงานต่าง ๆ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,505)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,303) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,245) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,218) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (980) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (930) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (930) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (930) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (879) บริการดาวน์โหลด vector .. (814) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900