วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ วัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง วัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี และโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง เขตหนองจอก

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ล้านตัว โดยกำหนดจุดปล่อยทั้งหมด 6 จุด รวม 3 เขต ได้แก่ เขตหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,010   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    183  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  177  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  172  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  155  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    141  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  140  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    135  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  126  ปิดอ่าวไทย 2565   119

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ