วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-01  |   ข่าววันที่: 2021-03-31 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ วัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง วัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี และโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง เขตหนองจอก

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ล้านตัว โดยกำหนดจุดปล่อยทั้งหมด 6 จุด รวม 3 เขต ได้แก่ เขตหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,426)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,168) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,156) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,133) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (927) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (829) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (829) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (829) บริการดาวน์โหลด vector .. (775)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (761)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900