ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เยี่ยมชมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เยี่ยมชมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 น.ส. มนฑกานติ ท้ามติ้น  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ น.ส.ธนพร บวรโชตินิธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และน.ส. นันทวรรณ บุตรโคษา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ ดร. ชุมพร สุวรรณยาน และทีมงานจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เยี่ยมชมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของคุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ (นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย) และฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของ น.ส.สุวรรณ ยิ้มเจริญ เพื่อทดสอบจุลินทรีย์สูตรใหม่ของสวทช. วิจัยร่วมกับกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่...  131   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...  124  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิ...  112  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้...  108  ประชุมงานวิจัยสาหร่ายในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565   107  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลปร...  86  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงทะเลในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่...  83  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุน...  79  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ย...  79  วันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยา...  76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ