ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กุ้งขาวสิชล1 "ปลอดโรค โตไว ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร"...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |   ข่าววันที่: 2021-09-16  |  1 ครั้ง“ปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ สูตรใหม่”...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |   ข่าววันที่: 2021-09-08  |  1 ครั้งการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-08-30  |   ข่าววันที่: 2021-08-30  |  8 ครั้งกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในงาน ...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-08-06  |   ข่าววันที่: 2021-08-06  |  33 ครั้ง


วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศ...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |   ข่าววันที่: 2021-08-02  |  10 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.. (1,926)  งานวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ.. (1,082) ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน.. (953) ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. (841) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ .. (823) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (810) ความเป็นมาของโครงการ.. (807) ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (707) ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560 .. (682) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล.. (662)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120