ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2564-2565...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2022-01-07  |   ข่าววันที่: 2022-01-07  |  9 ครั้งเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ "เมล็ดพันธุ์ของพระราชา" ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 08.00...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2022-01-05  |   ข่าววันที่: 2022-01-05  |  7 ครั้งโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2565...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-12-30  |   ข่าววันที่: 2021-12-30  |  7 ครั้งกรมประมง..เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและอาการขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-12-16  |   ข่าววันที่: 2021-12-16  |  10 ครั้งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-12-15  |   ข่าววันที่: 2021-12-15  |  12 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1... (113)   งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แ... (79)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เก... (77)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประ... (77)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเ... (75)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... (72)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ค... (72)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มอบปัจจัยการผลิตจัดทำแปลงเ... (68)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่... (67)  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวางสู่เกษตรกร  (64)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120