นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ณ ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ณ ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

ศึกษาดูงาน


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยชมรมภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ได้ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ “ม.รามฯ รู้งาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ” จำนวน 40 คน ได้เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ณ ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่...  131   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...  130  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิ...  115  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้...  113  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ย...  91  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลปร...  89  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงทะเลในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่...  85  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุน...  80  วันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยา...  79  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ กลุ่มวิจัยและพั...  77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ