ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.. (1,913)  งานวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ.. (1,075) ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน.. (953) ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. (840) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ .. (822) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (810) ความเป็นมาของโครงการ.. (796) ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (706) ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560 .. (680) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล.. (659) หน้าที่รับผิดชอบ.. (632) การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 1/2560 .. (619) พื้นที่ดำเนินการ.. (600) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (593) QR code เอกสารต่างๆ.. (586) วัตถุประสงค์.. (584) ตรวจสภาพอากาศด้านการเกษตร.. (579) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ.. (576) โครงการนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ .. (569) - นาย Didier Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณรัฐเซเชลล์ และคณะศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ.. (546)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120