ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพรและสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพรและสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-06  |   ข่าววันที่: 2021-02-06 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ หัวหน้าด่านตรวจประมงชุมพร ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร ในเรื่องการทำงานเป็นทีม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจเรือประมงให้เป็นไปตามแผน พร้อมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ผลการประชุมเป็นไปด้วนความเรียบร้อย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,837)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,376) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (1,142) รัชกาลที่ 10.. (1,131) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (1,113) ภารกิจ และ หน้าที่.. (1,097) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (987) หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (950) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (945) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (917)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120