การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตราการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID-19 สำหรับเรือประมง

 ด่านตรวจประมงชุมพร

การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตราการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID-19 สำหรับเรือประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-12  |   ข่าววันที่: 2021-01-12 |  อ่าน: 175 ครั้ง
 

 ตามที่กรมประมงมีมาตราการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตราการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID-19 สำหรับเรือประมง ที่มายื่นคำขอ  ตั้งแต่วันที่ 5 -12 มกราคม 2564 และจัดทำแบบสรุปผลการตรวจประเมินส่งให้สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เพื่อออกหนังสือรับรอง แล้วเสร็จ จำนวน 38 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนกรกฎาคม  2564  (173)   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564  (149)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ ... (138)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ ... (112)  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเรือประมง และ แนวทางแน... (111)  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  (111)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ ... (109)  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนสิงหาคม  2564  (106)  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565  (106)  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564  (97)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120