รายงานประจำวันที่ 9 มกราคม 2564

 ด่านตรวจประมงชุมพร


รายงานประจำวันที่ 9 มกราคม 2564 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองตามาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในกิจการเรือประมง จังหวัดชุมพรได้ตรวจเรือประมงที่แจ้งออกมาจากจังหวัดชลบุรีที่แจ้งเข้า ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร จำนวน 2 ลำ ลูกเรือทั้งหมด 22 คน สัญชาติไทย 7 คน สัญชาติเมียนมา 15 คน โดยทำการตรวจคัดกรองเชื้อ covid-19 ตรวจสอบเรือประมง และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการและลูกเรือประมงให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ