พันเอกสุรวุฒิ  ชุติวิทย์  และคณะศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่จังหวัดชุมพร

 ด่านตรวจประมงชุมพร


พันเอกสุรวุฒิ  ชุติวิทย์  และคณะศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่จังหวัดชุมพร 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. พันเอกสุรวุฒิ  ชุติวิทย์  และคณะ  ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร  ร่วมประชุมบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยมของศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัด เวลา 13.30 น. เยี่ยมชมและดูการปฎิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ