พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร

 ด่านตรวจประมงชุมพร


พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ  รอง ผอ.ศรชล.เขต1  พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงชุมพร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ