ภารกิจ และ หน้าที่

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ภารกิจ และ หน้าที่ 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-06-13  |   ข่าววันที่: 2017-06-13 |  อ่าน: 813 ครั้ง
 

ภารกิจและหน้าที่นอง ศูนย์ PIPO

     1. รับแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสารจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ตามแบบฟอร์ม PIPO ภายใน 24 ชม. แต่ไม่น้องกว่า 2 ชม. ก่อนนำเรือเข้า-ออก จากท่าเทียบเรือ

     2. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป (อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก) รวมทั้งเรือขนถ่ายและเก็บรักษาสัตว์น้ำที่จดทะเบียนกับ กปม. และตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน ปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ ให้มีความสอดคล้องกัน

     3. ควบคุม เฝ้าระวัง กำกับ และป้องกันมิให้เรือประมง/เรือขนถ่าย/ผู้ควบคุมเรือ กระทำผิดกฎหมายและดำเนินการตามกฎหมาย แก่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/นายจ้าง/ลูกจ้าง

     4. ตรวจสอบเอกสาร PIPO ของเรือประมงนอกน่านน้ำ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และควบคุม กักกัน ป้องกัน มิให้ทำความผิดในน่านน้ำต่างประเทศ


  •  Hit 20 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,495)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,158) รัชกาลที่ 10.. (982) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (967) ภารกิจ และ หน้าที่.. (813) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (812) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (795) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 .. (723) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (722) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (713) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง.. (709) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (684) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอเมืองชุมพร.. (642) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ.. (505) วันที่ 30 ตุลาคมคม 2562 เวลา 13.30 น. น.อ.กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผอ.ศรชล จังหวัดชุมพร และคณะ ร่วมประชุมกับผู้ปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพ ที่อยู่ปฏิบัติงาน.. (503) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร จัดการประชุม เรื่องระเบียบข้อกฎหมายการทำการประมงในช่วงปิดอ่าวและมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปี .. (494) ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรา.. (490) วันที่ 8 พ.ย. 2560 เวลา 11.30 น. พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผอ.ศรชล.เขต 1 / ผบ.ทรภ.1 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประม.. (486) ประชุมบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา และผู้ประกอบการเรือประมง ในการแก้ไขปัญหา IUU เพื่อการประมงไทยยั่งยืน โดยมีผู้จดทะเบียนท่าเทียบเรือ แพ.. (439) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมงจังหวัดชุมพร โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็น.. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120