วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมกับสอบถามปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ

 ด่านตรวจประมงชุมพร


วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมกับสอบถามปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมกับสอบถามปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ..คลิก

     วันพุทธ ที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นางอุมาพร  พิมลบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯพร้อมกับสอบถามปัญหา  อุปสรรค  ข้อขัดข้องต่างๆ

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

  รายละเอียด 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120  email  pipochumphon01@gmail.com  โทรศัพท์ 077-522 003 , 063-068-0752  FAX -  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6