ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565   154   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565   143  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   142  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  137  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนมกราคม  2565   128  รายงานประจำวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   113  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 1 เมษายน 2565   113  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565   105  รายงานประจำวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   90  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 12 มกราคม 2565   86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ