รายงานประจำวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

 ด่านตรวจประมงชุมพร


รายงานประจำวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย  กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564   189   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565   129  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   119  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565   115  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  109  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   103  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   102  รายงานประจำวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   92  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   89  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565   88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ