สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนนทวรรณ มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนนทวรรณ มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-23  |   ข่าววันที่: 2020-03-17 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวรัดเกล้า  เรืองขนาบ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนนทวรรณ  มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายปราโมทย์  ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ ๔ เป็นประธานในการประชุม คณะผู้ตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่ โดยติดตามการบริหารจัดการสิ้นค้าเกษตรโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตการแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวแท้ และศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ตำบลจอมปลอก อำเภอบางคนทีสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวรัดเกล้า  เรืองขนาบ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนนทวรรณ  มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายปราโมทย์  ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ ๔ เป็นประธานในการประชุม คณะผู้ตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่ โดยติดตามการบริหารจัดการสิ้นค้าเกษตรโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตการแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวแท้ และศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ตำบลจอมปลอก อำเภอบางคนที


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,926)  เอกสารวิชาการ.. (1,076) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,057) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (1,040) สถานการณ์โรค .. (1,033) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (924) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (915) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (815) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (804) สาระนารู้ด้านประมง.. (785) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (598) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (448) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (434) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (385) แบนเนอร์สถานีฯ.. (381) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (350) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (334) ประวัติหน่วยงาน.. (307) โครงสร้างหน่วยงาน.. (286) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (261)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000