นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ข้าราชการและพนักงานราชการของสถานีฯ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบางขันแตกและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 5 เซนติเมตร จำนวน 23,000 ตัว เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณท่าน้ำคลองวัดนางพิมพ์

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ข้าราชการและพนักงานราชการของสถานีฯ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบางขันแตกและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 5 เซนติเมตร จำนวน 23,000 ตัว เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณท่าน้ำคลองวัดนางพิมพ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-18  |   ข่าววันที่: 2020-04-15 |  อ่าน: 114 ครั้ง
 

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ข้าราชการและพนักงานราชการของสถานีฯ ผู้นำท้องถิ่น
ตำบลบางขันแตกและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 5 เซนติเมตร จำนวน 23,000 ตัว เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณท่าน้ำคลองวัดนางพิมพ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 30 คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,926)  เอกสารวิชาการ.. (1,076) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,057) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (1,040) สถานการณ์โรค .. (1,033) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (924) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (915) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (815) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (804) สาระนารู้ด้านประมง.. (785) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (598) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (448) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (434) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (385) แบนเนอร์สถานีฯ.. (381) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (350) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (334) ประวัติหน่วยงาน.. (307) โครงสร้างหน่วยงาน.. (286) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (261)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000