สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนนทวรรณ มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนนทวรรณ มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-15  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวรัดเกล้า  เรืองขนาบ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนนทวรรณ  มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีนายวิศิษ บ่อสารคาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานในการอบรมในประเด็นบทบาทของเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก.ต่อการพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,926)  เอกสารวิชาการ.. (1,076) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,057) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (1,040) สถานการณ์โรค .. (1,033) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (924) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (915) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (815) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (804) สาระนารู้ด้านประมง.. (785) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (598) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (448) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (434) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (385) แบนเนอร์สถานีฯ.. (381) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (350) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (334) ประวัติหน่วยงาน.. (307) โครงสร้างหน่วยงาน.. (286) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (261)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000