นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ “เสวนากาแฟยามเช้า” ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท โดยมีชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ “เสวนากาแฟยามเช้า” ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท โดยมีชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-15  |   ข่าววันที่: 2020-03-11 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ “เสวนากาแฟยามเช้า” ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท โดยมีชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อราชการประสานการทำงาน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็ว การบรูณาการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง  และร่วมกันปล่อยปลากระเบนราหู ชื่อบุญช่วย  เพศผู้ อายุประมาณ 4 ปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร ซึ่งเป็นปลาที่ทางสถานีฯ ช่วยเหลือดูแลรักษาแผล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จนอาการดีขึ้นจึงนำมาปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,926)  เอกสารวิชาการ.. (1,076) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,057) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (1,040) สถานการณ์โรค .. (1,033) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (924) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (915) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (815) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (804) สาระนารู้ด้านประมง.. (785) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (598) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (448) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (434) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (385) แบนเนอร์สถานีฯ.. (381) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (350) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (334) ประวัติหน่วยงาน.. (307) โครงสร้างหน่วยงาน.. (286) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (261)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000