วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพร้อมข้าราชการศูนย์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากTUMSAT Dr.Ikuo HIRANO เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานJICA ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และคณะ เข้าเยี่ยมชม การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง บ้านลุงสุทิน ฟาร์มปลากะพงยักษ์ บุญสว่างฟาร์ม และ ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพศผู้ ฟาร์มลูกกุ้งเศรษฐี คณะเข้าเยี่ยมชมให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฯขอขอบคุณ ฟาร์มเอกชนที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพร้อมข้าราชการศูนย์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากTUMSAT Dr.Ikuo HIRANO เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานJICA ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และคณะ เข้าเยี่ยมชม การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง บ้านลุงสุทิน ฟาร์มปลากะพงยักษ์ บุญสว่างฟาร์ม และ ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพศผู้ ฟาร์มลูกกุ้งเศรษฐี คณะเข้าเยี่ยมชมให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฯขอขอบคุณ ฟาร์มเอกชนที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชากา...  128   นาง กัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉ...  118  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาก...  113  14 มิ.ย. 65 นางกัญญารัตน์ สุนทราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...  102  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นาย คนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางกัญญารัตน์ ส...  102  วันที่21กค.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต...  92  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล...  92  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา...  77  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร...  74  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะ...  69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ