วันเสาร์ที่19มีนาคม2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ การผลิตลูกพันธ์กุ้งขาวสิชล ซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการบูรณางานร่วมกันของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วย ศพช.ตราด จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ในงานวันกุ้งจันตะวันออก ครั้งที่26 ณ.โรงแรม นิวเทเวล ลอร์ด จ.จันทบุรี ในการจัดนิทรรศการนี้เป็นการประชาสัมพันธ์กุ้งขาวสิชล ช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์ และอำนวยความสะดวกในการรับจองลูกพันธุ์และกระจายสู่ศูนย์ชายฝั่ง มีเกษตรกรและผู้เข้าร่วมชมงานให้ความสนใจเป็นอย่างดีเยี่ยม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันเสาร์ที่19มีนาคม2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ การผลิตลูกพันธ์กุ้งขาวสิชล ซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการบูรณางานร่วมกันของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วย ศพช.ตราด จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ในงานวันกุ้งจันตะวันออก ครั้งที่26 ณ.โรงแรม นิวเทเวล ลอร์ด จ.จันทบุรี ในการจัดนิทรรศการนี้เป็นการประชาสัมพันธ์กุ้งขาวสิชล ช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์ และอำนวยความสะดวกในการรับจองลูกพันธุ์และกระจายสู่ศูนย์ชายฝั่ง มีเกษตรกรและผู้เข้าร่วมชมงานให้ความสนใจเป็นอย่างดีเยี่ยม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร...  234    วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้ส่งออกปลากะพงขาว ต.สองคลอง...  219  4 เม.ย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  216  จองกุ้งสิชลขาว 1 กับกรมประมงได้แล้ววันนี้    206  วันเสาร์ที่19มีนาคม2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุท...  202  วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง...  201  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  195  วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ โรงไฟฟ้า บางปะกง และผู้อำนวยกา...  195  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  192  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรว...  175


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130    chasao2001@yahoo.com   038-531-387   100.992362   แฟนเพจ