วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้ส่งออกปลากะพงขาว ต.สองคลอง เข้าหารือ เรื่อง แนวทางการส่งออกปลากะพงหลังจากรองอธิบดี นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์ ให้นโยบายเรื่อง มาตรการ การผ่อนผันการส่งออก นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ และนางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำข้อมูล ผลผลิตปลากะพงขาวที่ต้องการส่งออกโดยให้ผู้ประกอบการสำรวจ เกษตรกรทุกรายที่อยู่ในเครือ เพื่อทราบจำนวนที่ชัดเจนแจ้งแก่ศูนย์ฯ เพื่อควบคุมการออกใบจำหน่วยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (จสค.2) ให้ถูกต้องตามผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ในพื้นที่ ต. สองคลอง และลูกพันธุ์ปลากะพงขาวในพื้นที่ฉะเชิงเทรา เกษตรกรมีความพึงพอใจและรับปากที่จะช่วยกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกรายมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการส่งออก (สอ.3,สอ.4) ให้ถูกต้องที่สุด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้ส่งออกปลากะพงขาว ต.สองคลอง เข้าหารือ เรื่อง แนวทางการส่งออกปลากะพงหลังจากรองอธิบดี นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์ ให้นโยบายเรื่อง มาตรการ การผ่อนผันการส่งออก นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ และนางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำข้อมูล ผลผลิตปลากะพงขาวที่ต้องการส่งออกโดยให้ผู้ประกอบการสำรวจ เกษตรกรทุกรายที่อยู่ในเครือ เพื่อทราบจำนวนที่ชัดเจนแจ้งแก่ศูนย์ฯ เพื่อควบคุมการออกใบจำหน่วยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (จสค.2) ให้ถูกต้องตามผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ในพื้นที่ ต. สองคลอง และลูกพันธุ์ปลากะพงขาวในพื้นที่ฉะเชิงเทรา เกษตรกรมีความพึงพอใจและรับปากที่จะช่วยกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกรายมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการส่งออก (สอ.3,สอ.4) ให้ถูกต้องที่สุด  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร...  234    วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้ส่งออกปลากะพงขาว ต.สองคลอง...  220  4 เม.ย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  217  จองกุ้งสิชลขาว 1 กับกรมประมงได้แล้ววันนี้    206  วันเสาร์ที่19มีนาคม2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุท...  202  วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง...  201  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  195  วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ โรงไฟฟ้า บางปะกง และผู้อำนวยกา...  195  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  192  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรว...  175


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130    chasao2001@yahoo.com   038-531-387   100.992362   แฟนเพจ