กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำนวน 55 อัตรา

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำนวน 55 อัตรา กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำนวน 55 อัตรา ดังนี้

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุทันที 30 อัตรา วุฒิ

- ปวท. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรือ

- อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ

- ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือ

- อนุปริญญา 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รับทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ. และผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. รายละเอียด

https://fisheries.thaijobjob.com/

2. ตำแหน่งเจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน บรรจุ ทันที 22 อัตรา วุฒิปวส. ทุกสาขา และผ่านภาค ก ของ ก.พ. รายละเอียด

https://fisheries.thaijobjob.com/

3. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุทันที 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
- ไม่ต้องผ่านภาค ก

รายละเอียด https://fisheries.thaijobjob.com/

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่

https://fisheries.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ