สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกรรม จำนวน 250,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว) โดยมี นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงในตลาดนัดของดีระยอง “ออฟไลน์” ประจำเดือนเมษายน 2565 ภาย...  360   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 “ 1 เมษา วันข...  285  " กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 "ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ    215  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...  168  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.เขาชะเม...  151  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  จังหวัดระยอง ไตรมาส 3/2565   139  กรมประมงประกาศ ฤดูน้ำแดง 2565   137  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ   113  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...  108  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน...  76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ