ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง/พร้อมด้วยหน.หน่วยงานกรมประมงระยอง/ผอ.สทร.อุตสาหกรรมมาบตาพุด/ปตท.GC Grop/วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมือง - บ้านฉาง ร่วมปล่อยปูทะเลเพื่อเป็นการสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์และฟื้นฟูสู่ธรรมชาติป่าชายเลน จ.ระยอง จำนวน 50,000 ตัว ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านเก้ายอด/พร้อมทั้งมอบให้กลุ่มประมงพื้นบ้านนำไปปล่อยในพื้นที่ป่าชายเลนในชุมชนจำนวน 4 แห่งดังนี้

1) กลุ่มประมงตากวน -อ่าวประดู่

2) กลุ่มประมงก้นปึก

3) กลุ่มปากคลองตากวน

4) กลุ่มพลาสามัคคี

โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ปูทะเลจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำ...  438   สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน กิจกรรม F...  307  จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fisherman Mark...  266  จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market    262  ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง   244  ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเก...  230  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึก เพื่อการ...  229  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรม...  211  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง    179  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 12/2564    173


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ