ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง/พร้อมด้วยหน.หน่วยงานกรมประมงระยอง/ผอ.สทร.อุตสาหกรรมมาบตาพุด/ปตท.GC Grop/วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมือง - บ้านฉาง ร่วมปล่อยปูทะเลเพื่อเป็นการสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์และฟื้นฟูสู่ธรรมชาติป่าชายเลน จ.ระยอง จำนวน 50,000 ตัว ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านเก้ายอด/พร้อมทั้งมอบให้กลุ่มประมงพื้นบ้านนำไปปล่อยในพื้นที่ป่าชายเลนในชุมชนจำนวน 4 แห่งดังนี้

1) กลุ่มประมงตากวน -อ่าวประดู่

2) กลุ่มประมงก้นปึก

3) กลุ่มปากคลองตากวน

4) กลุ่มพลาสามัคคี

โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ปูทะเลจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ