สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน กิจกรรม Fisherman Market

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน กิจกรรม Fisherman Market วันที่ 7 มกราคม 2565    สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับผู้ประกอบการ ได้นำสินค้าประมงพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประมงพื้นบ้าน จำหน่าย ณ ตลาดนัดกรมประมง กิจกรรม  Fisherman Market  ณ ตลาดนัดกรมประมง โซนด้านหน้าอาคาร FMC บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) กรมประมง มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง ได้แก่

 •  ปลานวลจันทร์ทะเลต้มกระเทียมพริกไทย ต้มหวาน
 • ปลานวลจันทร์ทะเลต้มเค็ม
 • ปลากะพงสดแล่ และปลากัพงผีเสื้อ
 • ก้างปลาเห็ดโคนทอด
 • ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่

ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรกรมประมง และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัด จำ...  438   สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน กิจกรรม F...  307  จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fisherman Mark...  265  จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market    262  ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง   243  ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเก...  230  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึก เพื่อการ...  229  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรม...  211  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง    179  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 12/2564    173


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

   ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150      fpo-rayong@dof.in.th   038-694094   038-694094   แฟนเพจ