ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การใช้เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือของคนต่างด้าว

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การใช้เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือของคนต่างด้าว ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี  ได้รับข้อมูลว่ามีการปลอมแปลงสัญญาจ้างในงานประมงทะเล ในส่วนของการรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเอกสารอื่นใด เพื่อใช้ยื่นขอหนังสือคนประจำเรือ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีขอเรียนว่า หากพบเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือของคนต่างด้าวเป็นเอกสารปลอมหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งที่พบในการยื่นหรือตรวจสอบภายหลังว่ามีการปลอมหรือใช้เอกสารปลอม สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  307   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  291  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  233  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  219  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   210  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   205  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  200  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  197  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  151  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ