ประชาสัมพันธ์ แบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ประชาสัมพันธ์ แบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต ประชาสัมพันธ์

แบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้จัดทำแบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมงในรูปแบบ Google form เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิตสามารถยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่ใช้ทางการประมง ผ่านทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ https://forms.gle/ec6SW8RFVuXxtHye8 หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

#วัตถุอันตรายทางการประมง #ร้านค้าปัจจัยกา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  305   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  290  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  229  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  218  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   208  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   200  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  194  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  180  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  148  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ