ด้วยกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ด้วยกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ ด้วยกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่"ผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิต" ในโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถดำเนินการขออนุญาต ขอครอบครองวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting
กลุ่มฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของท่าน จำนวน 2 ท่าน/ร้านค้า แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม ผ่านทาง Google Form ตาม QR-code หรือลิงค์ด้านล่างนี้ ***ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (*** หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่      หมายเลขโทรศัพท์ 02 561 2390 หรือ 06 3474 7863 ซึ่งลิงค์เข้าร่วมประชุมจะแจ้งให้ท่านรับทราบภายหลังทางอีเมล) 

ขอบคุณค่ะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  323   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   274  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  259  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   230  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   182  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง...  155  พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตา...  152  ประชาสัมพันธ์    149  ประชาสัมพันธ์ โครงการดีดี จากกรมประมงเพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล โครงการลดต้นท...  145  ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟาร์มสองน้ำ ครั้งที่2 / 2565 หัวข้อเรื่อง การผลิตลูกกุ้งปลอ...  144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ