กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน 

งานกิจกรรม


วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ กิจกรรมดำเนินงาน บูรณาการจัดตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน กิจกรรม "จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง"แบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี ตรวจเรือประมงขณะทำการประมงในเขตทะเลอ่าวไทย จังหวัดชลบุรี ทำการตรวจสอบเรือประมงขณะทำการประมงจำนวน ๔ ลำ ไม่พบการกระทำผิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์)    255   โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  226  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  217  แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”   209  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   199  กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  191  เรียน ผู้ประกอบการ ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได...  160  ประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยื...  157  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  155  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  154


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ