ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ 

งานพิธีการ

 เผยเเพร่: 2017-11-14  |   ข่าววันที่: 2017-11-14 |  อ่าน: 881 ครั้ง
 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองชลบุรี มีนายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (1,554)  แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (1,242) ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การยกเลิกหนังสือรับรองความจำเป็น การขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัด ภายใต้สถานการณ์ การระบาดข.. (1,221) ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (1,200) ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงาน และออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เล่มสีเหลือง.. (1,119) กรมประมง  เปิดให้ขอสินเชื่อ"โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง".. (1,111) อ่างคลองหลวง.. (1,102) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (1,023) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (978) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (973) กุ้งก้ามแดง.. (937) โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง สำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้าน .. (895) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (881) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (881) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (862) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (862) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (855) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (849) เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป้นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตาม   มาตรา 77 แห่งพระราชกำหนด.. (835) ขอยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์.. (773)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000