สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564 สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564
ลำดับที่ ชื่อแปลง แปลงประจำปี ตำบล อำเภอ สินค้าหลัก จำนวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่)
1 แปลงใหญ่ปลานิล 2559 บางหัก พานทอง ปลานิล 300 3225
2 แปลงใหญ่ปลานิล 2560 เกาะลอย พานทอง ปลานิล 50 657.5
3 แปลงใหญ่ปลานิล 2561 ท่าข้าม พนัสนิคม ปลานิล 31 697
4 แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม 2562 ท่าข้าม พนัสนิคม กุ้งก้ามกราม 18 357
รวม 399 4,936.50

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  307   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  291  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  233  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  219  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   210  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66   205  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม...  200  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  197  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  151  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ