เกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประก.. [2021-10-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-09-10 ] แนวทางการดำเนินการเพิ่มเรือ.. [2021-09-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดวางถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถว.. [2021-08-10 ] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564.. [2021-08-10 ] เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-08-09 ] ข้อมูล 1 ตำบล.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเ.. [2021-08-05 ] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564.. [2021-08-04 ] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

เกษตรทฤษฎีใหม่
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้พัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่เกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 165 ราย พื้นที่ 1,398 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลานิล ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จำนวน 2,000 ตัว/ราย และอาหารปลากินพืชเบอร์ 1 จำนวน 1 กระสอบ/ราย เรียบร้อยแล้ว