ข้อมูล 1 ตำบล ข้อมูล 1 ตำบล
 ด้านประมง : สนับสนุนปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ปลานิล ขนาด  5 - 7  เซนติเมตร จำนวน 700 ตัว/ราย อาหารปลากินพืชเบอร์ 1 จำนวน 1 กระสอบ/ราย (กรมประมงเป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งหมด) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำของบ่อน้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่ามีปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการปล่อยปลา จำนวน 37 บ่อ ซึ่งจะได้รับพันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาในเดือนสิงหาคม 2564  และจะดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำของบ่อที่เหลือ จำนวน 12 บ่อ ในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อนัดรับปัจจัยการผลิตในเดือนถัดไป  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   515   ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บุคลากร (กองบริ...  484  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   446  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประ...  376  การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566   361  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32    338  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง พ.ศ. 2563   310  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  275  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัด   269  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรรีพิเศษ ประจำปี 2565   263


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ