ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ฉบับที่ 38/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 13 จุด ฉบับที่ 38/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกิจก... จำนวนผู้อ่าน 139  วิสัยทัศน์กรมประมงปีพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 วิสัยทัศน์กรมประมงปีพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570  จำนวนผู้อ่าน 113 ฉบับที่ 41/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำจากเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ขอรับบริการจำนวน 152ราย  ฉบับที่ 41/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว... จำนวนผู้อ่าน 108 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2566  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 102 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 65 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 65  จำนวนผู้อ่าน 98 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 65  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 65   จำนวนผู้อ่าน 96 ฉบับที่ 19/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำจากเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีผู้ขอรับบริการจำนวน 171 ราย  ฉบับที่ 19/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว... จำนวนผู้อ่าน 92 คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในฟาร์มเลี้ยง จ.กระบี่ คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในฟาร์มเลี้ยง จ... จำนวนผู้อ่าน 89 งดให้ งดรับ No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด งดให้ งดรับ No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด  จำนวนผู้อ่าน 87 ฉบับที่ 29/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้าสงขลา ดำเนินการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงกุ้ง ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มเลี้ยง เก็บตัวอย่างตรวจโรคกุ้งทะเล และสืบหาสาเหตุกรณีพบการเกิดโรค เพื่อควบคุมโรคระบาด ในเขตรับผิดชอบ 5 อำเภอ  ฉบับที่ 29/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้าสงขลา ดำเนินการสำรวจข้อมูลการเลี้... จำนวนผู้อ่าน 85