•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   712   กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   132  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   118  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   105  กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   89  การประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการความก้าวหน้าการต่อต้านการประมงผิด...  81  ต้อนรับคณะทำงานจาก Defense Institute of International Legal Studies (DIILS)    80  ประกาศกรมประมง   79  รายงานสถานการณ์แนวโน้มตลาดปลานิลของประเทศจีนปี 2559-2564   76  การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา   69