บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

               วันพุธที่ 22 ก.พ. 2560 นายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น. ณ อาคารโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  นายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม SC ด้านประมง  ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

                    วันพุธที่ 8 ก.พ.  2560 นายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น. ณ อาคารโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

                วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 20,000  ตัว ให้กับ  โครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ครั้งที่  4/2560  ณ สนามโรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่  ต.ซับไม้แดง  อ.บึงสามพัน  โดยมี นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

            วันที่ 6-10  กุมภาพันธ์  2560   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  จัดฝึกอบรมเกษตรกร ,ครู-นักเรียน และคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง” ณ หน่วยปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ  จำนวน 5 รุ่น รวม 65 ราย โดยมี นาย เมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดพิธีจัดการอบรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.00 น. นายเมธา  คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 (นพค16)ครบรอบปีที่43และรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  โดยมีพลตรีสำราญ ไชยริปู ผอ.สนง.พัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี...

     วันพุธที่  25 ม.ค.  2560  นายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น.  ณ  อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

    วันที่ 20 มกราคม 2560   นายเมธา  คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ  ได้ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก (ด้านประมง)  อ.เขาค้อ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมพัฒนาพื้นที่

      วันที่ 19 มกราคม 2560   นายเมธา  คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 วัน เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  ณ  หนองนายั้ง หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  โดยมี นายกฤษณ์  คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,068)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,046) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,856) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,672) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,330) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,118) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,114) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,087) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,026) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,018)