ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ประชาสัมพันธ์การประกวด Smart Farmer ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-07-02 ] อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย.. [2017-03-09 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่ว.. [2017-03-09 ] กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. [2017-02-24 ] โครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ครั้งที่  4/2.. [2017-02-24 ] จัดฝึกอบรมเกษตรกร ,ครู-นักเรียน และคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ หลักสูตร “การ.. [2017-02-24 ] ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. [2017-02-24 ] ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. [2017-01-30 ] ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. [2017-01-30 ] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. [2017-01-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  

 เผยเเพร่: 2017-01-30  |  อ่าน: 736 ครั้ง

 

  วันที่ 10 ธันวาคม 2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ และเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 144 ราย เข้ารับการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่สีอัมพัน เลขที่ 234  หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์