ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์


[2018-07-02] ประชาสัมพันธ์การประกวด Smart Farmer ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-02-26] แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2561.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค.. [2017-04-19] ประกาศกรมประมงเรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม.. [2017-04-19] ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2017-03-15] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. [2017-03-09] ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. [2017-03-09] อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย.. [2017-03-09] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่ว.. อ่านทั้งหมด 

ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  


  วันที่ 10 ธันวาคม 2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ และเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 144 ราย เข้ารับการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่สีอัมพัน เลขที่ 234  หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์