ปลาประจำหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์การประกวด Smart Farmer ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-07-02 ] อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย.. [2017-03-09 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่ว.. [2017-03-09 ] กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. [2017-02-24 ] โครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ครั้งที่  4/2.. [2017-02-24 ] จัดฝึกอบรมเกษตรกร ,ครู-นักเรียน และคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ หลักสูตร “การ.. [2017-02-24 ] ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. [2017-02-24 ] ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. [2017-01-30 ] ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. [2017-01-30 ] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. [2017-01-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ปลาประจำหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2017-01-30  |  อ่าน: 3,027 ครั้ง

 

ปลากระมัง

ชื่อไทย กระมัง, มัง, วี, เลียม, เหลี่ยม, แพะ, สะกาง

ชื่อสามัญ SMITH'S BARB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Puntioplites proctozsron (Bleeker)

 ถิ่นอาศัย ในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศไทย แต่ละภาคจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น ภาคกลางเรียกว่า ปลากระมัง บางแห่งเรียกชื่อสั้น ๆ เช่นที่บึงบอระเพ็ด เรียกว่า ปลามัง หรือบางคนเรียก ปลาสมิด ที่ปากน้ำโพมักเรียก ปลาเลียม หรือปลาเหลี่ยม

อาหาร พืชพันธุ์ไม้น้ำ อินทรีย์สารที่เน่าเปื่อย

ขนาด ความยาวประมาณ 13-15 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ที่สุดมีผู้พบยาวประมาณ 22-22.5 เซนติเมตร

ประโยชน์ ปลากระมังใช้เป็นอาหารได้ทั้งสดและตากแห้ง