มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอเขาค้อ


[2018-07-02] ประชาสัมพันธ์การประกวด Smart Farmer ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-02-26] แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2561.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค.. [2017-04-19] ประกาศกรมประมงเรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม.. [2017-04-19] ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2017-03-15] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. [2017-03-09] ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. [2017-03-09] อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย.. [2017-03-09] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่ว.. อ่านทั้งหมด 

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอเขาค้อ 


วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีการส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอเขาค้อ จำนวน 59 ราย และอำเภอหล่มสัก 41 ราย ประกอบด้วยพันธุ์ปลากินพืช  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และปัจจัยการผลิตอื่นๆจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ และสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก อ.หล่มสัก