[2018-07-02] ประชาสัมพันธ์การประกวด Smart Farmer ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-02-26] แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2561.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง.. [2017-08-09] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค.. [2017-04-19] ประกาศกรมประมงเรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม.. [2017-04-19] ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2017-03-15] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. [2017-03-09] ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. [2017-03-09] อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย.. [2017-03-09] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่ว.. อ่านทั้งหมด 

ประวัติความเป็นมา 


ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตย์น้ำจืดเพชรบูรณ์ สร้างขึ้นภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อการประมง (SMALL SWAMP INLAND FISHERIES PROJECT : SSIFP)   ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกู้เงินเยน มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2533     จำนวน  33,048,128.00  บาท     เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ   24   มกราคม  2533    แล้วเสร็จ     วันที่   16   มกราคม   2535 

 ที่ตั้งที่ทำการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์    ตั้งอยู่เลขที่  99/1  หมู่ที่  3   บ้านไร่เหนือ    ตำบล
สะเดียง    อำเภอเมือง    จังหวัดเพชรบูรณ์  67000  โทร.0-5672-1815 และ 0-5674-8434   ห่างจากตัวศาลากลางประมาณ 1,500 เมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 218 ไร่   3  งาน  27  ตารางวา    รหัสวิทยุเรียกขาน  “ไร่เหนือ” สามารถเข้าไปค้นข้อมูลและส่งข้อมูลมาได้ที่    E-mail Address : sfphetchabun@gmail.com