รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81348

  ผู้ชม: 5 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80114

  ผู้ชม: 14 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref79057

  ผู้ชม: 12 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref77181

  ผู้ชม: 17 ครั้ง


รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref75198

  ผู้ชม: 16 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290